Skip to content

O projekcie

Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie i przygotowanie do wdrożenia innowacyjnego systemu wyposażonego w ogniwa fotowoltaiczne zapewniającego zmniejszenie kosztów eksploatacji i poprawę wskaźników ekologicznych autobusów MPK. Zastosowanie ogniw fotowoltaicznych w autobusach MPK wymaga ingerencji w jego układy mechaniczne, elektryczne i informatyczne odpowiedzialne za sterowanie pracą silnika i innych układów pojazdu. Celem praktycznym zastosowania wyników projektu jest nie tylko zmniejszenie zużycia paliwa i emisji szkodliwych składników spalin, ale także zwiększenie czasu użytkowania akumulatorów i poprawienie procesu spalania dzięki ewentualnemu dodatkowi wodoru do paliwa zasilającego silnik. Obecnie brak jest na rynku tego typu rozwiązań.

Zespół badawczy

Zespół badawczy projektu składa się z 19 osób, wśród których są trzy osoby posiadające tytuł profesora, w tym kierownik projektu. Posiadane zasoby materialne Politechniki Lubelskiej i partnera, którym jest MPK Lublin oraz doświadczenie wszystkich podmiotów uczestniczących w projekcie, jak również ich doświadczenie w realizacji i zarządzaniu projektami badawczymi oraz struktury organizacyjne komórek uczestniczących w projekcie zapewniają poprawne i terminowe jego wykonanie. Wszystkie podmioty realizujące projekt wraz z liderem, którym jest Politechnika Lubelska stanowią komplementarny zespół.


Projekt PBS2/A6/16/2013 współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych